Help het werk van Jan bewaren

Het meeste materiaal verkeert in slechte conditie en moet nodig gerestaureerd worden. Dat kost tijd en geld. Daarom willen we u vragen om een bedrag te doneren om dit mogelijk te maken. Dat kan eenmalig of periodiek, zie daarvoor de pagina Doneren.

Het gerestaureerde materiaal wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan het publiek: tentoonstellingen, presentaties, publicaties, etc., zodat iedereen nog lang kan genieten van Jans werk.